O kompaniji Hellagrolip

Naša kompanija

Hellagrolip SA je grčka komercijalna kompanija sa sopstvenom proizvodnjom. Ona distribuira đubriva iz sopstvene proizvodnje kao i đubriva drugih proizvođača.

Filozofija naše kompanije se najbolje ogleda u našem trudu da promovišemo i ojačamo naš brend. To postžemo stalnim širenjem našeg kataloga inovativnim proizvodima koji pokrivaju čitav opseg potreba moderne poljoprivrede.

Stručnost zaposlenih i specijalne metode prilikom proizvodnje pružaju našim proizvodima višestruke prednosti i odličan kvalitet prepoznat od strane konkurencije i krajnjih korisnika.

HELLAGROLIP

Naša vizija

Naš cilj je da dokažemo našim kupcima i dobavljačima da smo pouzdan i dugoročan poslovni partner koji može da ponudi efikasne i kvalitetne proizvode kao i personalizovana rešenja zasnovana na potrebama kupaca. Trudimo se da pratimo napredak u sektoru poljoprivrede, da pravovremeno reagujemo na promene i izazove savremenog društva i da ime naše kompanije bude sinonim za razvoj poljoprivrede.

Težimo da damo doprinos uspostavljanju prakse racionalne primene đubriva koja povećava iskorišćavanje hranljivih materija dok istovremeno radi na očuvanju sirovina i smanjenju štetnog uticaja na životnu sredinu.

Naša strategija

Naše je uverenje da održivost, obnova i oporavak države zahteva pojačanu aktivnost u oblastima sa velikim razvojnim potencijalom. Obučena i stručna radna snaga i akumulirano iskustvo u poljoprivrednom sektoru čine osnovu za obnovu i oporavak ekonomije.

Naša strategija je uspostavljanje i jačanje naše uloge kao lidera na grčkom tržištu sa ciljem pokrivanja potreba koje se javljaju u poljoprivrednoj proizvodnji Grčke. Istovremeno, radimo na povećavanju izvoza u druge zemlje doprinoseći na taj način pozitivnom trgovinskom bilansu.

Poznavanje tržišta

Dobro poznavanje karakteristika tržišta, vera u ljudske resurse i focus na potrebama proizvođača i agronoma su ključne vrednosti koje određuju pravac naših aktivnosti.

Sa fokusom na istraživanjima, inovacijama i kvalitetu, u prilici smo da ponudimo efikasne i kvalitetne proizvode, tehničku podrsku i specijalizovane informacije proizvođačima i agronomima.

Naši visoko kvalifikovani kadar ima potpuno poverenje i slobodu da dostigne svoj pun potencijal, u komercijalnom i tehničkom odseku komanije, uz pristup najsavremenijim laboratorijama. Usled toga, možemo da ponudimo kompletnu ishranu za biljke sa unapređenom efikasnošću i time doprinosemo povećanju proizvodnje i investicija.