Naša kultura

Naš focus: Naši kupci

Naša osnovna obaveza je ispunjavanje potreba naših kupaca i ona je osnova svih naših aktivnosti. Potrebe kupaca su centar svih poslovnih strategija naše kompanije. U svakom kupcu prepoznajemo pouzdanog i dugoročnog poslovnog partnera. Cenimo mišljenja svih naših saradnika i kupaca uzimajući ih u obzir u cilju uspostavljanja otvorene komunikacije.

Činimo sve što je u našoj moći da u potpunosti izađemo u susret svim našim saradnicima i kupcima i pružimo im podršku koja im je potrebna. Zajedno se razvijamo i rastemo, delimo iste izazove i prilike na tržištu. Poverenje i saradnja su centar naše vizije.

Održivost – Društvena odgovornost i životna sredina

Zemlja, voda, vazduh i sva živa bića su u konstantnoj međusobnoj interakciji i zajedno čine prirodnu sredinu u kojoj se razvija i ljudska aktivnost.

Intenzivno iskorišćavanje prirodnih resursa i ubrzan razvoj ekonomskih aktivnosti da bi se ispunili zahtevi i potrebe rastuće populacije znatno iscrpljuju ekosisteme i remete prirodnu ravnotežu u životnoj sredini.

Degradacija zemljišta u pogledu kvaliteta i kvantiteta, ekspanzija obradivih površina krčenjem šuma i prašuma, intenzivno trošenje vode za navodnjavanje, zagađivanje podzemnih voda i globalno zagrevanje, deo su kompleksnog problema koji savremena poljoprivreda mora da reši.

Naša kompanija smatra da je sada više nego ikada potrebno istaći koliko je neophodan rad na pripremi održivog plana za poljoprivredni sektor. Znanje o ishrani useva je centralni deo savremenih zahteva prehrambene industrije ekološke stabilnosti. Planiranje aktivnosti i ekonomski razvoj naše kompanije se zasniva i realizuje u skladu sa održivim razvojem i zaštitom životne sredine.

Inovacije i preduzetnički duh

Konstantan razvoj i unapređivanje su naš svakodnevni interes. Podstičemo zalaganje i preuzimanje inicijative. Otvoreni smo za nove ideje i uvek u potrazi za promenama koje mogu da unaprede poslovanje kompanije. Podržavamo inovacije i preduzetnički duh. Promovišemo saradnju i timski rad i nagrađujemo inicijativu i zalaganje zaposlenih i saradnika jer smatramo da je sve navedeno neporocenjivo u određivanju dalje budućnosti komanije.