Naš kvalitet

Kvalitet – Osnova razvoja

Kvalitet je najvažniji faktor razvoja svake kompanije koja se bavi proizvodnjom I trgovinom i koja posluje u skladu sa savremenim finansijskim i društvenim normama. To doprinosi efikasnijem poslovanju, poboljšava kvalitet proizvoda i pruženih usluga.

Na putu ka postizanju što boljeg kvaliteta, kompanije se upoznaju sa potrebama kljienata pokušavajući da što bolje razumeju i ispune njihove potrebe.

 

 

 

 

Sistem upravljanja kvalitetom

Za poslove koji se karakterišu inovacijama, i čiji je cilj da ispune potrebe klijenata ključno je da prate, mere, analiziraju i uvek unapređuju svaki faktor koji može da utiče na kvalitet proizvoda i pruženih usluga.

Razvojem specijalnog Sistema Kvaliteta omogućeno je praćenje i unapređivanje načina poslovanja, povećane efikasnosti i očuvanje kvaliteta na kompetitivnom tržištu koje je podložno stalnim promenama.

Uvođenjem Sistema upravljanja kvalitetom i sertifikacijom rada kompanije, povećava se produktivnost u poređenju sa troškovima rada, nudi fleksibilnost i brzo prilagođavanje zahtevima tržišta, odlučuje se o rešenjima eventualnih problema sa procedurama, poboljšavaju veštine zaposlenih i doprinosi se aktivnom učestovanju zaposlenih u planiranju i implementaciji korporativnih ciljeva.

HELLAGROLIP

Najveća vrednost kompanije Hellagrolip je njena sposobnost da proizvede i ponudi tržištu proizvode vrhunskog kvaliteta. Konstantno se radi na unapređivanju kvaliteta proizvoda da bismo bili u mogućnosti da na najbolji način izađemo u susret poslovnim partnerima.

Ostvarenje ovog cilja je moguće usvajanjem prakse povezivanja intreakcije sukcesivnih stadijuma proizvodnje i marketinga i njihovom kontrolom pomoću uniformnog sistema. Ti stadijumi su:

  • Dizajn proizvoda koji zadovoljava potrebe kupca.
  • Sam process proizvodnje
  • Marketing, da bi korisnik imao na raspolaganju sve potrebne informacije o kvalitetu i tehničkim karakteristikama proizvoda, kao i svim prednostima upotrebe ovog proizvoda.
  • Prodaja, za plasiranje proizvoda na tržiste
  • Lanac snabdevanja, za nesmetano snabdevanje tržišta
  • Najbolju moguću podršku klijentima pošto su kupili određeni proizvod.

Pomoću Sistema upravljanja kvalitetom, svi elementi i sirovine uključene u proces proizvodnje i marketing, ocenjuju se na osnovu kvaliteta proizvoda i pruženih usluga i poboljšavaju se sa ciljem ispunjavanja potreba klijenata.

Istovremeno, trudimo se da se naš kadar sistematski obučava. Podržavamo sve zaposlene da razvijaju svoje veštine i kreativnost. Zalažemo se za konstantno usavršavanje zaposlenih. Težimo ka uspostavljanju pristupa orijentisanog prema klijentu u svakom odseku naše kompanije.

Postavljanjem visokih standarda u pogledu kvaliteta, Hellagrolip se fokusira na ljude i njihove potrebe, integriše poželjne kvalitativne karakteristike proizvoda i ima kompetitivnu prednost u smislu održivog i dugoročnog razvoja sa benefitima prema partnerima i prema društvu u celini.