Potrebe žitarica za hranljivim materijama

Za postizanje visokih prinosa žitarica, potrebna je intenzivna primena azotnih đubriva kao i đubriva koja u svom sastavu imaju fosfor.

Azot je najvažniji hranljivi element za useve žitarica. Redovna primena azota zasnovana na potrebama biljaka osigurava optimalnu ishranu biljaka, poboljšava efikasnost primene đubriva i povećava prinos po hektaru. Istovremeno, gubici usled ispiranja i zagađivanje podzemnih voda su svedeni na minimum.

Osnovno đubrenje (prilikom setve)

Za vreme pripremezemljišta za setvu, dodaje se 30 do 50% ukupne količine azota i celokupna količina Fosfora da bi se ispunile potrebe biljke u početnim fazama razvoje – prilikom formiranja organa (list-koren) i da bi se podstaklo formiranje izdanka.

U početnim fazama razvoja, stopa usvajanja azota je veoma spora. Biljke selektivno usvajaju Azot usled niskih temperatura zemljišta.

Prilikom osnovnog đubrenja poželjno je koristiti đubriva sa amonijačnim oblikom ili sa stabilizovanim azotom radi povećavanja snabdevanja biljaka na osnovu njihovih potreba i smanjuju gubitke usled ispiranja.

Površinsko đubrenje (kraj zime)

U njemu učestvuje preostalih 50-70% azota u jednoj ili dve doze. Dovoljna količina azota u ovoj fazi podstiče bokorenje, povećava broj preživelih izdanaka i pojačava razvoj većeg broja stabljika po hektaru, kao i broj zrna po stabljici. U kasnijim fazama razvoja, dovoljna količina azota utiče na što bolje plodonošenje i visok sadržaj proteina i tako poboljšava kvalitativne i kvantitativne osobine useva.

U zavisnosti od vremena primene i tipa zemljišta, koriste se đubriva tipa amonijum-nitrat, krečni amonijum-nitrat i tehnološki najnaprednija đubriva iz linije NutrActive koja sadrže stabilizovani azot.

Inovacije u programu ishrane žitarica

Nove informacije u planu ishrane žitarica su rezultat dobre poljoprivredne prakse u smislu programa zaštite voda od zagađenja azotom poreklom iz poljoprivrede.

Ove mere podrazumevaju izbegavanje korišćenja đubriva sa nitratnim oblikom azota prilikom osnovne primene đubriva za vreme pripreme zemljišta za setvu. One preporučuju snabdevanje biljaka azotom u obliku uree, amonijačnom obliku ili u obliku stabilizovanog azota.

I pored opasnosti od zagađivanja, činjenica je da žitarice zimi, usled niskih temperatura zemljišta, selektivno usvajaju amonijačni oblik azota.

Hellagrolip, kao odgovor na izazove u modernoj poljoprivredi, nudi proizvođačima proizvode vrhunskog kvaliteta koji maksimalno povećavaju efikasnost primene đubriva i smanjuju štetne efekte po životnu sredinu. Razvijene su tehnološki napredne linije proizvoda Nutriphos i NutrActive za primenu u usevima ozimih žitarica i ostalim tipovima useva.

Nutriphos® NP

Đubriva sa visokim sadržajem amonijačnog oblika azota (ΝΗ4-Ν) (do 100%)

Prilikom razvoja Nutriphos NP đubriva uzete su u obzir sve specifičnosti azota i fosfora da bi se dobio proizvod koji osigurava maksimalnu dostupnost u zemljištu. Specijalnim procesom proizvodnje dobija se đubrivo koje sadrži visoko rastvorljiv fosfor (90%) čime se povećava njegovo usvajanje od strane biljke.

Azot je u potpunosti ili u najvećem delu u svom amonijačnom obliku, dok dodatni sadržaj Sumpora povećava njegovo iskorišćavanje i samim tim i efikasnost primene đubriva. Nutriphos đubriva podstiču formiranje snažnog korenovog sistema i osiguravaju optimalno ukorenjavanje i rast biljaka na svim tipovima zemljišta.

Precizan sadržaj, odnos i specijalan oblik hranljivih materija u Nutriphos NP đubrivima doprinose kompletnoj ishrani i čine ih idealnim za osnovno đubrenje ozimih žitarica.

Nutriphos

NutrActive®

Za dinamičnu ishranu useva

Osobine

NutrActive su nova generacija đubriva, nastala kao rezultat dugogodišnjih istraživanja i eksperimentisanja u oblasti ishrane bilja.

Za vreme procesa proizvodnje, aktivni faktor 1-cijano-guanidin (DCD) inkorporira se u svaku granulu. Njegova uloga je da uspori proces nitrifikacije i produži prisustvo azota u zemljištu na duži vremenski period.

NutrActive đubriva, uz pomoć inhibitora nitrifikacije DCD stabilizuju amonijačni azot i štite ga od oksidacije zemljišnim mikoroorganizmima i produžavaju njegovo prisustvo u zemljištu.

Usporavajući stopu transformacije amonijačnog azota u nitratni, NutrActive đubriva osiguravaju produženu ishranu useva sa oba oblika azota. Istovremeno, ova đubriva regulišu snabdevanje biljke azotom u skladu sa njenim potrebama, a gubici usled isparavanja i ispiranja su svedeni na minimum.

Produženo i uravnoteženo snabdevanje biljaka i amonijačnim i nitratnim oblicima azota podstiče rast korenovog sistema, povećava usvajanje hranljivih materija i omogućava snažan porast biljke i njenu visoku produktivnost.

NutrActive đubriva ispunjavaju potrebe svih tipova useva primenom prilikom osnovnog i površinskog đubrenja i dostupna su u sledećim varijantama: Azotno (N) đubrivo, složeno Azotno-Fosforno đubrivo (NP) i višekomponentno (NPK) đubrivo.

Odličan granulometrijski sastav, visoka rastvorljivost, povećana dostupnost hranljivih materija i visok sadržaj Sumpora čine NutrActive đubriva najboljim izborom za povećanje prinosa i racionalnu primenu u modernoj poljoprivredi.

NutrActive® - NP

NutrActive NP su inovativna đubriva koja su razvijena za primenu pri osnovnom đubrenju žitarica. Karakteriše ih visoka rastvorljivost fosfora (90%) i bogata su Sumporom koji omogućava najefikasnije iskorišćavanje azota i ostalih hranljivih materija.

Visok sadržaj stabilizovanog azota smanjuje gubitke na minimum i produžava snabdevanje useva na duži vremenski period. Kombinacija ovih osobina čini NutActive NP đubriva najinovativnijim NP đubrivima u oblasti osnovnog đubrenja ozimih i jarih žitarica i ostalih ratarskih kultura.

NutrActive NP

Prednosti primene

Primenom NutrActive - NP đubriva u žitaricama postiže se:

 • Kontinuirana i produžena ishrana žitarica duže od dva meseca.
 • Povećava se prinos po hektaru što je rezultat redovnog snabdevanja biljaka sa oba oblika azota.
 • Gubici usled isparavanja i ispiranja su svedeni na minimum.
 • Kontrolisano snabdevanje azotom u skladu sa specifičnim potrebama biljaka.
 • Povećano usvajanje Fosfora i mikroelemenata.
 • Snažan razvoj korenovog sistema i poboljšano usvajanje vode i hranljivih materija.
 • Jednokratna primena pri površinskim đubrenjima i u programima denitrifikacije.
 • Fleksibilnost u pogledu vremena primene i garantovano snabdevanje azotom nezavisno od uticaja vremenskih prilika.
 • Bolje iskorišćavanje vlažnosti zemljišta.
 • Ranija primena đubriva u suvim područjima.
 • Ušteda na troškovima prilikom primene kao posledica smanjenog broja aplikacija.
 • Smanjivanje količine nitrata u podzemnim vodama i finalnim proizvodima.