Porodica Comple-Fert® Drop

Comple-Fert Drop je linija vodorastvorljivih đubriva vrhunskog kvaliteta čiji razvoj objedinjuje rezultate savremenih poljoprivrednih istraživanja i višegodišnje iskustvo u oblasti ishrane bilja.

Razvijena su sa ciljem da na najbolji način ispune zahteve intenzivnog gajenja biljaka. Ona obezbeđuju integralnu i kvalitetnu ishranu u uslovima gajenja u zatvorenom prostoru kao i na otvorenom polju.

Pažljiv odabir i optimalna kombinacija sirovina koje učestvuju u procesu proizvodnje omogućavaju prilagođavanje kiselosti hranljivog rastvora, pružaju zaštitu hranljivim materijama od formiranja nerastvorljivih jedinjenja i tako sprečavaju njihovu imobilizaciju u zemljištu. Uz pomoć ovog mehanizma, gubici su svedeni na minimum dok je dostupnost hranljivih materija biljkama povećana, a samim tim i efikasnost primene đubriva na svim tipovima zemljišta.

Na kontaminiranim/alkalnim zemljištima, kisela priroda Comple-Fert Drop đubriva podstiče aktivnost korenovog sistema i u kombinaciji sa niskom provodljivošću i odsustvom hlora (Cl), olakšava usvajanje hranljivih materija osiguravajući idealnu ishranu useva čak i u uslovima osmotskog stresa ili u uslovima nedostatka vode.

Visok sadržaj primarnih hranljivih materija i helatnih oblika mikroelemenata karakteriše celu liniju Comple-Fert Drop đubriva. Različiti tipovi đubriva iz ove linije pružaju kvalitetnu ishranu na svim tipovima zemljišta i u svim vremenskim uslovima u potpunosti zadovoljavajući potrebe biljaka koje se javljaju u pojedinim fazama razvoja.

Izuzetna čistoća ovih đubriva, pažljivo odabran sastav i visoka rastvorljivost čine Comple-Fert Drop đubriva pogodnim za primenu pomoću svih vrsta sistema za fertigaciju i predstavljaju idealan izbor za osetljive useve koji se gaje u staklenicima i na otvorenom.

Comple-Fert Drop