Nitrocan® linija đubriva

Ciljana ishrana i visok prinos u poljoprivredi zahtevaju snabdevanje dovoljnim količinama amonijačnog i nitratnog azota. U ranim fazama razvoja, biljkama je potrebniji amonijačni oblik azota. Biljke ga u tom periodu usvajaju u velikim količinama i koriste ga u sintezi aminokiselina i proteina koji su neophodni za klijanje. U kasnijim fazama razvoja važniji je nitratni oblik azota jer se metaboliše u nadzemnim delovima biljke i obezbeđuje hranljive materije koje su neophodne za brz porast lisne površine i plodova.

Nitrocan® linija đubriva je razvijena radi postepenog snabdevanja biljke odmah dostupnim i potpuno usvojivim oblicima azota. Ona sadrže uravnoteženu kombinaciju (50:50) brzodelujućeg nitratnog oblika azota i amonijačnog oblika produženog dejstva.

Specijalizovani sastav ovih đubriva garantuje maksimalno iskorišćavanje hranljivih materija, smanjuje gubitak azota usled isparavanja i omogućava fleksibilno vreme primene tokom cele godine.

Bogata su kalcijumom (Ca) koji štiti zemljište od povećanja kiselosti do kojeg dolazi usled dugogodišnje primene azotnih đubriva; povećavaju plodnost zemljišta i osiguravaju zdrav razvoj biljke.

Trenutno i produženo dejstvo Nitrocan® đubriva, kao i njihove tehničke karakteristike, povećavaju efikasnost primene đubriva u svim vrstama useva gajenim na svim tipovima zemljišta.

Nitrocan 26, Nitrocan special

AZOT

Azot, voda, ugljenik, kiseonik su najvažniji hranljivi elementi koji učestvuju u izgradnji svih živih bića. Kod biljaka, azot je ključni element i najvažnija hranljiva materija koja učestvuje u formiranju tela biljke kao i u vitalnim procesima razvoja i produkcije. Kao sastojak hlorofila, učestvuje u procesu fotosinteze i proizvodnji ugljenih hidrata koji čine osnovu lanca ishrane. Kao strukturni element amino kiselina, proteina i nukleinskih kiselina, azot ima centralnu ulogu u energatskim procesima biljke, razmnožavanju, rastu i plodnošenju.

Nedostatak azota dovodi do smanjenja plodnosti zemljišta, zakržljalog rasta biljaka, ubrzanog propadanja useva i smanjenja kvaliteta i kvantiteta prinosa.

Višak azota dovodi do nastanka biljaka koje su podložnije bolestima i štetnom uticaju spoljašnjih faktora, odlaže cvetanje, loše utiče na formiranje plodova i odlaže njihovo sazrevanje i na taj način štetno utiče na celokupnu proizvodnju.

Snabdevanje biljaka azotom u dovoljnim količinama i njegova racionalna raspodela su najznačajniji uslovi za postizanje zdravog razvoja i produktivnosti gajenih useva u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji.

IZVORI AZOTA

Azot je najprisutniji gas u atmosferi i čini 78% njene ukupne zapremine. U površinskom sloju zemlje, azot se nalazi u količini od 0,05 do 0,4% i skoro u potpunosti je u organskom obliku. Uprkos činjenici da se usevi razvijaju u sredini bogatoj azotom, biljke – sa izuzetkom mahunarki, ne mogu da usvoje i iskoriste azot iz atmosphere. Biljke ne mogu da koriste organski azot iz zemljišta ukoliko se on ne transformiše u oblike koji su prostupačni biljkama. Upravo iz tog razloga, azot je element čiji se nedostatak najčešće javlja i koji negativno utiče na prinos. Racionalno iskorišćavanje i snabdevanje biljke dovoljnom količinom azota je oduvek bio osnovni cilj poljoprivredne prakse. Potraga za rešenjem ovog problema je katalizator razvoja i unapređenja biljne proizvodnje i poljoprivrede od antičkih vremena do danas.

USVAJANJE

Biljke usvajaju azot iz zemljišta u nitratnom (ΝΟ3-Ν) i amonijačnom obliku (ΝΗ4-Ν).

Amonijačni oblik formira jake veze sa zemljištem, korenov sistem ga usvaja kako biljka raste i dolazi u kontakt sa zemljišnim česticama. Nitratni oblik azota se slobodno kreće kroz zemljište, stiže do korenovog sistema i biljka ga usvaja pomoću vode koja se nalazi u zemljištu. Za normalan i zdrav razvoj, povećan prinos i bolji kvalitet proizvodnje važno je da je azot prisuran u zemljištu u oba ova oblika.