Porodica NutrActive®

Ključ uspeha za povećanje prinosa i kvaliteta proizvodnje je prisustvo oba oblika azota u zemljištu i redovno snabdevanje dovoljnom količinom azota u skladu sa potrebama biljke.

Korišćenjem tradicionalnih đubriva, dodatna ishrana biljke se ne može u potpunosti uskladiti sa potrebama biljaka. Snabdevanje azotom odstupa od biljnih potreba i upotreba đubriva je praćena velikim gubitkom azota koji se ispira u dublje slojeve zemljišta ili isparava u atmosferu.

Nova generacija NutrActive đubriva sprečava gubitak đubriva, stabilizuje azot u zemljištu i produžava period dostupnosti azota usevima.

Uz pomoć inhibitora nitrifikacije DCD menja se stopa nitrifikacije, reguliše snabdevanje azotom u skladu sa biljnim potrebama i obezbeđuje se konstantna ishrana biljaka tokom perioda vegetacije.

NutrActive đubriva uspostavljaju pravilnu dinamiku između biljke i đubriva. Primena đubriva se prilagođava specifičnim potrebama svake biljke, povećava efikasnost i postiže celovita ishrana biljaka i visoka produktivnost useva.

Azot, važna hranljiva materija

Azot je, kao i voda, najvažnija hranljiva materija za biljke i predstavlja "regulator" porasta vegetacije i plodonošenja.

U poljoprivrednom ekosistemu, azot je prisutan u mnogobrojnim hemijskim oblicima koji podležu kontstantnoj transformaciji, karakterišu ih velika pokretljivost i različit stepen iskorišćavanja od strane biljke.

Nedostatak azota dovodi do smanjenja plodnosti zemljišta, ometa razvoj i rast biljaka, dovodi do preranog starenja biljaka, smanjenja kvantiteta i kvaliteta proizvodnje.

Višak azota podstiče razvoj biljaka koje su podložnije bolestima i štetnim uticajima spoljašnje sredine i odlaže početak cvetanja i sazrevanja. Višak azota ima štetan efekat na celokupnu porizvodnju.

Optimalna količina azota predstavlja veoma važan faktor značajan za snažan porast i produkciju useva koji se gaje u uslovima moderne poljoprivrede.

NutrActive

Pokretljivost azota

Upotrebom tradicionalnih đubriva, biljke iskorišćavaju najviše 50-60 % azota.

Jedinjenja koja ulaze u sastav azotnih đubriva podležu nizu transformacija u zemljištu. Azot u obliku uree se transformiše u amonijačni oblik reakcijom hidrolize pri kojoj dolazi do oslobađanja velikih količina gasovitog amonijaka u atmosferu.

Amonijačni oblika azota se, pod uticajem nitrifikacionih bakterija ili zemljišnih bakterija, oksidiše u nitrite a zatim nastaju nitratne soli.

Usled velike pokretljivosti nitratnih soli, u lakim i rastresitim zemljištima dolazi do njihovog ispiranja u dublje slojeve zemljišta. U teškim i zasićenim zemljištima dolazi do formiranja lako isparljivih jedinjenja što doprinosi ukupnim gubicima azota. Usled ovih procesa u zemljištu, prilikom primene tradicionalnih đubriva, deo đubriva je izgubljen i neiskorišćen od strane biljke.

Usvajanje azota

Biljke usvajaju amonijačni oblik (ΝΗ4-Ν) i nitratni oblik azota (ΝΟ3-Ν).

Biljke usvajaju zemljišni azot i u amonijačnom obliku i u nitratnom obliku.

Amonijačni oblika azota formira čvršće veze sa zemljištem i vezuje se za koren biljaka dok je on još uvek u fazi razvoja, zatim dolazi do kontakta sa česticama zemljišta. Nitratni oblik azota se slobodno kreće unutar zemljišta i njegovo usvajanje olakšava prisustvo vode u zemljištu.