Porodica Nutri-Fast® Drop

Nutri-Fast Drop je linija vodorastvorljivih đubriva vrhunskog kvaliteta koja su razvijena da bi usevima pružila ciljanu i efikasnu ishranu, posebno usevima koji se gaje na otvorenom polju u uslovima intenzivne eksploatacije.

Ova linija sadrži sve makroelemente (N. P, K, S, Mg) u oblicima koji su dostupni biljkama I koji su u savršeno uravnoteženom odnosu; i helatne oblike mikroelemenata (Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo) koji su neophodni za integralnu ishranu i snažan rast useva.

Primena ovih đubriva pomoću sistema za fertigaciju omogućava fleksibilnost prilikom planiranja ishrane i omogućava pripremu izbalansiranih programa đubrenja koji ispunjavaju potrebe biljaka za hranljivim elementima.

Snabdevanje hranljivim materijama je ujednačeno, količine primene su precizno određene i u oblicima koji su odmah dostupni biljkama. Primena đubriva se u potpunosti podudara sa potrebama useva, gubici usled ispiranja u dublje slojeve zemljišta su smanjeni i usvajanje vode i hranljivih materija je poboljšano.

Svojom visokom rastvorljivošću, kompletnim sastavom i specijalnim načinom proizvodnje, Nutri-Fert Drop đubriva podstiču razvoj korenovog sistema, povećavaju otpornost biljaka na bolesti i sušu i osiguravaju odličnu ishranu tokom svih faza razvoja.

Nutri-Fast Drop kombinuje ekonomičnost primene đubriva sa postizanjem visoke produktivnosti, visokim prinosom i predstavljaju pravi izbor za pouzdanu i integralnu ishranu useva koji se gaje na otvorenom (u povrtarstvu i voćarstvu).

Nutri-Fast Drop