Nutrifert® linija đubriva

Cilj moderne poljoprivredne prakse je postizanje visokih prinosa, povećanje kvaliteta proizvodnje kao i zaštita životne sredine. To je neraskidivo povezano sa kvalitetom zemljišta i merama održavanja njegove plodnosti. Ključ održavanja plodnosti zemljišta i postizanja visoke produktivnosti poljoprivredne proizvodnje je prilagođavanje primene đubriva raznovrsnim potrebama biljaka.

Nutrifert® NPK je kompletna linija đubriva koja kombinuju visok kvalitet i iskustvo u oblasti ishrane useva.

Svaka granula ovog đubriva sadrži hranljive materije u potpuno rastvorljivom obliku i u odnosima koji su savršeno prilagođeni biljnim potrebama. Večina vrsta đubriva iz ove linije pored glavnih makroelemenata (N, P, K) sadrži i sekundarne i mikroelemente (sumpor, magnezijum, bor, cink...) što biljkama osigurava kompletnu ishranu.

Osmišljena prema potrebama grčkih zemljišta, Nutrifert® NPK imaju sposobnost prilagođavanja specifičnim tipovima zemljišta i potrebama biljaka, sa ciljem postizanja optimalne ishrane biljaka.

Nutrifert