Nutriphos® linija đubriva

Azot i fosfor su osnovni elementi za održavanje useva i zemljišta. Ponašanje ovih elemenata utiče na plodnost zemljišta i razvoj useva više nego bilo koji drugi element. Azotna jedinjenja se brzo kreću kroz zemljište pri čemu dolazi do gubitka azota što predstavlja ograničavajući faktor u ishrani biljaka. Sa druge strane, zadržavanje i niska rastvorljivost fosfora čini ga najsporijim elementom u zemljištu što ometa njegovo usvajanje od strane biljke. Za normalno snabdevanje biljaka azotom i fosforom potrebno je, dobrim poznavanjem tehnologije u hemijskoj industriji, proizvesti đubriva koja omogućavaju ishranu biljaka hranljivim materijama koje se nalaze u svojim najdostupnijim i najkompatibilnijim oblicima.

Sve specifične osobine azota i fosfora uzete su u obzir prilikom razvoja Nutriphos® NP đubriva. Krajnji proizvod je linija proizvoda koja osigurava maksimalnu dostupnost ovih elemenata u zemljištu. Specijalni proces proizvodnje obezbeđuje visoku rastvorljivost fosfora – 90% i povećava njegovo usvajanje.

Azot se u ovim đubrivu nalazi u celosti ili najvećim delom u amonijačnom obliku čime se produžava njegovo prisustvo u zemljištu i time i ishrana biljaka. Dodatak sumpora poboljšava iskorišćavanje hranljivih materija od strane biljaka i povećava efikasnost primene đubriva.

Nutriphos® NP đubriva su idealan izvor azota za biljke koje se gaje na svim tipovima zemljišta. To posebno važi za primenu na neutralnim i alkalnim zemljištima, ova đubriva imaju znatnu prednost u odnosu na nitrofosfatna đubriva koja se primenjuju poslednjih nekoliko godina ali ne odgovaraju u potpunosti za primenu na neutralnim i alkalnim tipovima zemljišta.

Nutriphos Brošure

Nutriphos