Šta je efekat staklene bašte?

Poslednjih godina, termin "staklene bašte" je povezivan sa povećanjem prosečne temperature zemljine površine što dovodi do klimatskih promena.

Temperatura na planeti postepeno raste, nivoi mora i okeana se podižu usled topljenja leda na zemljinim polovima i ekstremne vremenske prilike su sve češće. Ove promene imaju ozbiljne posledice na integritet ekosistema, vremenske prilike, dostupnost hrane, industriju, useve, transport i infrastrukturu. Ljudska aktivnost pogoršava efekat staklene bašte, doprinosi povećanju koncentracije štetnih gasova u atmosferi i to je glavni uzrok postepenih klimatskih promena.

Šta su gasovi sa efektom staklene bašte?

To su gasovi u atmosferi koji zbog svojih posebnih karakteristika absorbuju i emituju radijaciju u atmosferi i na taj način zagrevaju zemljinu površinu.

 • Ugljen-dioksid (CO2) je glavni gas koji izaziva efekat staklene bašte. Glavni izvor ugljen-dioksida u atmosferi je sagorevanje fosilnih goriva – ugalj, nafta, zemni gas.
 • Metan (CH4) – je sledeći gas po važnosti posle CO2. Uglavnom nastaje kao posledica uzgoja stoke.
 • Oksid azota (NO2) – njegov doprinos efektu staklene bašte je otprilike 5%. Njegovi glavni izvori su primena azotnih đubriva, sagorevanje fosilnih goriva i određeni industrijski procesi.
 • Hidrofluoro-ugljenici, perfluoro-ugljenici i sumpor-heksafluorid (SF6) su veštački gasovi čiji je maseni udeo u efektu staklene bašte znatno veći (oko 100 puta) nego udeo ugljen-dioksida.

Rešavanje problema

U pokušajima da zaustave proces globalnog zagrevanja, većina razvijenih zemalja se složila o preduzimanju određenih mera da bi se smanjila emisija štetnih gasova.

Jedna od najznačajnijih mera je smanjivanje karbonskog otiska proizvoda.

Šta je karbonski otisak?

Karbonski otisak je ukupna količina gasova sa efektom staklene bašte i izražave se u količini ugljen-dioksida proizvedenog direktno ili indirektno od strane pojedinca, sistema, organizacije, aktivnosti ili proizvoda.

U skladu sa navedenom definicijom, karbonski otisak đubriva je ekvivalentan količini emitovanog ugljen-dioksida prilikom proizvodnje jedne tone đubriva. To je internacionalni termin, precizan i koristan pokazatelj efekta koji đubriva imaju na klimatske promene. Što je manji karbonski otisak, manja je šteta koju đubrivo pričinjava životnoj sredini.

Karbonski otisak je korisno sredstvo koje pomaže razumevanju i smanjivanju efekta koji svaki proizvod ima na globalno zagrevanje

Kako nam koristi?

Rezultat potreba za zaštitom životne sredine i razvijanjem svesti o klimatskim promenama je potražnja za procesima proizvodnje sa nižom emisijom gasova sa efektom staklene bašte.

Proizvodi koje pravi kompanija koja preračunava i aktivno deluje na smanjivanju karbonskog otiska, imaju brojne prednosti i za kompaniju i za krajnjeg korisnika.

Prednosti za kompaniju:

 • Doprinos borbi protiv globalnog zagrevanja i klimatskih promena, sa manjom emisijom gasova sa efektom staklene bašte kao i društveno-ekološka odgovornost prema potrošačima.
 • Smanjenje troškova proizvodnje usled primene prakse ušete energije, smanjeni unosi kao i količina otpada koja nastaje prilikom proizvodnje.
 • Zadovoljavanje sve veće potrebe tržišta da informiše javnost o uticaju prehrambenih proizvoda na životnu sredinu.
 • Razvoj proizvodnje ekoloških proizvoda.

Prednosti za potrošače:

 • Mogućnost odabira proizvoda koji doprinosi borbi protiv klimatskih promena.
 • Priznavanje činjenice da je nizak karbonski otisak proizvoda prednost u odnosu na konkurenciju na tržištu.
 • Promocija prednosti upotrebe proizvoda sa najnižim karbonskim otiskom.

Hellagrolip đubriva

Kompanija Hellagrolip radi na razvijanju tehnologije koja smanjuje emisiju ugljen-dioksida za vreme procesa proizvodnje đubriva i smanjuje karbonski otisak svakog proizvedenog tipa đubriva.

Sva azotna i kompleksna đubriva proizvedena od strane kompanije Hellagrolip imaju znatno niži karbonski otisak nego što je prosek u Evropi.

Hellagrolip proizvodi usled toga dobijaju na kvalitetu, osiguravaju mnogobrojne prednosti za poljoprivredu i životnu sredinu i koriste svima koji se odluče za Hellagrolip đubriva.